Jordi, tutor de Instituto

En aquestes sessions s’han treballat de manera molt divertida, entretinguda i sobretot pedagògica i molt didàctica el control de l’agressivitat, el saber distingir entre un pensament negatiu i un altre de positiu, la gestió de les emocions, saber ser assertius quan escoltem opinions que són molt diferents a les nostres evitant així l’ agressivitat, aprendre a relaxar-se en moments de tensió o nerviosisme i millorar l’ autoestima de cadascú.

Tots aquests aspectes s’ han treballat amb jocs de pilota, amb la simulació de situacions crítiques (per exemple, trobar-se en un desert), amb gimcanes pel pati i amb les tècniques de control de respiració per relaxar-se.

Amb aquestes sessions s’han posat les bases per què els alumnes intentin posar en pràctica, quan ho necessitin, durant una classe aquestes tècniques per afavorir el bon ambient dins de l’ aula, poder treballar de manera més relaxada i, si és possible, millorar els resultats acadèmics dels alumnes.